Η OTS εφαρμόζει πρωτοπόρο και μεγαλόπνοο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Σερρών, που αφορά στη σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση ύδρευσης της πόλης. Το εν λόγω πιλοτικό έργο αφορά στην εγκατάσταση συστήματος αυτόματης καταγραφής μετρήσεων κατανάλωσης νερού, αποτελούμενο από υδρομετρητές και τις υποδομές λήψης και μεταφοράς των μετρήσεων στο πληροφοριακό σύστημα ydata.eu.

Το πιλοτικό έργο αφορά στην εγκατάσταση συστήματος αυτόματης καταγραφής μετρήσεων κατανάλωσης, αποτελούμενο από υδρομετρητές και τις υποδομές λήψης και μεταφοράς των μετρήσεων στο πληροφοριακό σύστημα ydata.eu

Στο πλαίσιο του έργου, εγκαταστάθηκαν 50 ογκομετρικοί υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας εφοδιασμένοι με παλμοδοτική διάταξη απομακρυσμένης ανάγνωσης των ενδείξεων σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Σερρών, καθώς επίσης ασύρματο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο χαμηλής ισχύος και ευρείας περιοχής κάλυψης με πρωτόκολλο επικοινωνίας LoRaWAN™.

Μέσω του έργου, παρέχονται πληροφορίες όπως η κατανάλωση του νερού και η λειτουργική κατάσταση των υδρομέτρων σε πραγματικό χρόνο, η προβολή πληροφοριών υδρομέτρων σε χάρτη Google Maps™, η πορεία της κατανάλωσης μέσα από γραφήματα κατανάλωσης – χρόνου και ειδοποιήσεις για διαρροή, αντίστροφη ροή, μηχανική παραβίαση κτλ.

Τα οφέλη από την αξιοποίηση έξυπνων υδρομέτρων που προκύπτουν για τους φορείς αλλά και τους πολίτες είναι πολλά:

Η ορθή καταγραφή ελαχιστοποιεί τις απώλειες από λανθασμένες μετρήσεις,

Γρηγορότερη έκδοση των λογαριασμών καθώς οι μετρήσεις αποστέλλονται αυτόματα,

Ελαχιστοποιούνται τα λάθη από την ανθρώπινη παρέμβαση και

Οι πολίτες μπορούν να πληρώσουν απομακρυσμένα, με ταχύτητα και ασφάλεια, μέσα από το ydata.eu.

Συνεργάτες της OTS σε αυτό το πόνημα ήταν οι Αφοι Σπανού για το κομμάτι των υδρομέτρων, και η εταιρία Kudzu Technologies για τα θέματα δικτύου.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@ots.gr ή στα 2310 590100 για περισσότερα πάνω στις ολοκληρωμένες λύσεις μας για τη Διαχείριση Ύδρευσης.