Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης» παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2021 με αλλαγή των χρηματοδοτικών ορίων των προτάσεων. Η αλλαγή αυτή αφορά αντιστοίχιση των ορίων με το μέγεθος των Δήμων που αφορούν ώστε να υπάρξει ισοδίκαιη κατανομή. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να τροποποιηθούν οι ήδη υποβληθείσες προτάσεις.

Η πρόσκληση ΑΤ 08 του χρηματοδοτικού προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι η μεγάλη ευκαιρία των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης να δώσουν την ώθηση που απαιτείται προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους. Η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών και των Οργανισμών προκειμένου αυτοί να εξυπηρετήσουν με ασφάλεια τους συναλλασσόμενους.

Πολλά έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από τους φορείς αυτοδιοίκησης της Ελλάδας, προκειμένου οι πολίτες να εξυπηρετούνται χωρίς περιττές μετακινήσεις. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορούν να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η απομακρυσμένη διευθέτηση διαδικασιών, είτε πρόκειται για αιτήσεις που μπορούν να καταθέτονται προς τους φορείς χωρίς τη φυσική παρουσία των πολιτών στο φορέα, είτε με λύσεις που προσδίδουν επιπρόσθετη αξία στην καθημερινή ζωή των πολιτών, απλοποιώντας την τελευταία.

Η OTS, με την πολυετή πείρα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων της αυτοδιοίκησης, καταθέτει μία ολοκληρωμένη πρόταση για τους φορείς της αυτοδιοίκησης, με έτοιμες λύσεις, καλύπτοντας τους παρακάτω τομείς στο σύνολό τους:

  • Εξ αποστάσεως εργασία και επιχειρησιακή συνέχεια
  • Ψηφιακό μετασχηματισμό και διαδικασίες
  • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
  • Ηλεκτρονική συμμετοχή
  • Έξυπνες πόλεις.

Είμαστε εδώ για να συνδράμουμε στον ψηφιακό αυτό μετασχηματισμό και την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Προσφέρουμε λύσεις που προσδίδουν πραγματική αξία, με μετρήσιμα αποτελέσματα και με ρεαλιστική προϋπολογιστική προσέγγιση. Για το όφελος του Φορέα αλλά και των πολιτών.

Ρωτήστε μας για το σύνολο των προτάσεων της OTS για την πρόσκληση ΑΤ08 στο sales@ots.gr ή στο 2310590100.