Την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018, στη Βέροια πραγματοποιείται η 29η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης,  την Πέμπτη 31 Μαΐου στις 12.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που αποτελείται από 13 εκπροσώπους από αντίστοιχες Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας (Δημάρχους και Προέδρους Δ.Ε.Υ.Α.).

Την Πέμπτη 31 Μαΐου και ώρα 17.00, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση των επιστημονικών Επιτροπών της Ένωσης (Οικονομικής, Τεχνικής, ΕΣΠΑ & Περιβάλλοντος) και θα συζητηθούν θέματα που συνδέονται με την συγκριτική αξιολόγηση των Δ.Ε.Υ.Α. και το Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., ενεργειακά ζητήματα, τα σχέδια ασφάλειας νερού, την τιμολογιακή πολιτική των Δ.Ε.Υ.Α., την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ποιότητα του πόσιμου νερό κ.α. Επίσης, θα παρουσιασθούν το έργο και οι δραστηριότητες της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας.

Η OTS στηρίζει για ακόμα μια χρονιά τη διοργάνωση.