Η OTS στηρίζει τη διοργάνωση του 3ου Συνεδρίου “Water Conference” με σκοπό την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης, “έξυπνης” πόλης. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza, στην Αθήνα. Στόχοι του Συνεδρίου είναι να αναδειχθούν όλες οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης υδάτινων πόρων αλλά και η ανάπτυξη συνεργασιών.

Τέσσερις είναι οι κύριοι άξονες της θεματολογίας του Συνεδρίου:

  • Σύγχρονες Προκλήσεις & Τρόποι Διαχείρισης και Διακυβέρνησης Υδατικών Πόρων
  • Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης Εργαλείων, Τεχνολογικών Λύσεων και Καινοτομιών για την Διαχείριση των Υδατικών Πόρων
  • Water Security
  • Blue Cities

Από την πλευρά μας θα πραγματοποιηθεί εισήγηση για την έξυπνη διαχείριση των στοιχείων των υδάτινων πόρων και της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Διαχείρισης Στοιχείων Υδάτινων Πόρων “YDATA”.