3ο OTS Roadshow 2024: Μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Καινοτομία

3ο OTS Roadshow 2024: Μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Καινοτομία