Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 διοργανώνεται το 5ο Smart Cities Conference, στο Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy.

Το Συνέδριο θα κινηθεί γύρω από 3 θεματικούς άξονες για τη δημιουργία μιας Έξυπνης Πόλης.

  • Το Αστικό Περιβάλλον Σήμερα: Στρατηγική, Προκλήσεις & Τρόποι Υλοποίησης
  • Τεχνολογικές Λύσεις και Κοινοτομίες για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
  • Καλές Πρακτικές και projects

Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές “ευφυών” πόλεων, ενώ θα πραγματοποιηθούν και εισηγήσεις σχετικές με τις πολιτικές και στρατηγικές ανάπτυξης “ευφυών” πόλεων, την έξυπνη διακυβέρνηση, την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη μετάβαση στις “ευφυείς” πόλεις.

Η OTS στηρίζει τη διοργάνωση ως Μέγας Χορηγός και θα συμμετέχει με εισήγηση Στελέχους της.