Η OTS υποστηρίζει το 6o Διεθνές Συμπόσιο και 28ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας, «Operational Research in the Digital Era – ICT Challenges», το οποίο πραγματοποιείται 8-10 Ιουνίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων και νέων τάσεων που άπτονται στην επιστήμη της πληροφορικής και η σύνδεσή τους με το επιστημονικό πεδίο της Επιχειρησιακής Έρευνας. Η Επιχειρησιακή Έρευνα είναι ένα ευρύ πεδίο το οποίο έχει εφαρμογή σε πολλές πτυχές της οικονομίας και βοηθάει στην βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων μέσω καλύτερων υπηρεσιών και μείωση κόστους.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, ειδικοί στον κλάδο της Επιχειρησιακής Έρευνας, θα παρουσιάσουν εργασίες τους και θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους στον συγκεκριμένο τομέα, με κύριο στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.  

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site:

http://eeee2017.uom.gr/