12 – 14 Μαΐου 2017 πραγματοποιείται ο 1ος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Εφαρμογών με θέμα την τεχνολογική και επιχειρησιακή καινοτομία στο ευρύτερο πεδίο των έξυπνων πόλεων (smartcities). Σκοπός του Μαραθωνίου είναι η ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την προώθηση της έννοιας των έξυπνων πόλεων.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν στελέχη δήμων,  νέοι επιχειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, φοιτητές οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται με την αυτοδιοίκηση και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει και να την παρουσιάσει σε ολοκληρωμένη πιλοτική εφαρμογή στο διαδίκτυο ή/και σε κινητά τηλέφωνα.

Η OTS υποστηρίζει τη δράση και συμμετέχει ενεργά όπου Στελέχη της Εταιρείας θα έχουν το ρόλο μέντορα και θα παρέχουν συμβουλές στους διαγωνιζόμενους για την ανάπτυξη των εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Πολιτών.