η ots σε ημέρα καριέρας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας