Η OTS στηρίζει την 33η Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Η OTS στηρίζει την 33η Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.