Η ΟTS χορηγός στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο «Οργάνωση και Διοίκηση Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ 2024-2028»

Η ΟTS χορηγός στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο «Οργάνωση και Διοίκηση Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ 2024-2028»