Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση καταναλωτών Ύδρευσης μέσω του Open1|Ydata e-services

Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση καταναλωτών Ύδρευσης μέσω του Open1|Ydata e-services