Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία cosmo-ONE διασυνδέοντας την εφαρμογή της “Οικονομικής Διαχείρισης” με τις πλατφόρμες των ηλεκτρονικών προμηθειών της cosmo-ONE.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να διευκολύνουμε τις καθημερινές πολύπλοκες διαδικασίες όπως των προμηθειών και να συμβάλλουμε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των Φορέων συνεργατών μας.

Στο παρακάτω link μπορείτε να παρακολουθήσετε μια σύντομη παρουσίαση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών “compareONE” με τη δυνατότητα διασύνδεσης με την εφαρμογή της “Οικονομικής Διαχείρισης”.

https://youtu.be/T2abWmhXI4o