Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες της διημερίδας που διοργάνωσε η Εταιρεία μας στις 22-23 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα.

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις των εισηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Διημερίδας.

22/10/2015:

Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  κα Γεωργία Τζένου – Εθνικό Σημείο Επαφής, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Πρόγραμμα “Ευρώπη για τους Πολίτες 2014 – 2020”, Δρ. Αντώνιος Καρβούνης – Εθνικό Σημείο Επαφής, Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, κος Αντώνης Παρασκευόπουλος – Επιχειρηματικός Σύμβουλος O.T.S.
23/10/2015:

Δικτυακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Ιστορικό μεταβολών Μισθοδοσίας – Διαχείριση Οδοιπορικών