Η OTS διοργανώνει ημερίδα για την παρουσίαση των δυνατοτήτων στην εφαρμογή της “Ύδρευσης-Αποχέτευσης”.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 από τις 9:30 μέχρι τις 12:30 και απευθύνεται στους Δήμους που διαχειρίζονται θέματα Ύδρευσης.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί η νέα διαδικτυακή Πλατφόρμα ” YDATA” για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών καθώς και το ΟΠΣ Open One για τη διαχείριση της ‘Υδρευσης & Αποχέτευσης.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση με το αναλυτικό πρόγραμμα και την αίτηση συμμετοχής από ΕΔΩ