Η OTS στηρίζει ως χρυσός χορηγός τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Η OTS στηρίζει ως χρυσός χορηγός τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων