Περιγραφή Έργου

Η διαδικασία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου υποστηρίζεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr. H OTS, υλοποίησε, στο πλαίσιο του έργου, τις προσαρμογές στο Πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» ώστε η πληροφορία της λύσης γάμου να μεταφέρεται ως εκκρεμότητα στην αντίστοιχη ΛΠ Γάμου η οποία διεκπεραιώνεται από τον Ληξίαρχο χωρίς να απαιτείται η παρουσία του Πολίτη.