Περιγραφή Έργου

Τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων σηματοδοτεί η υλοποίηση του έργου «Ευαγόρας» της Ένωσης Δήμων Κύπρου, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικής διοίκησης των Δήμων για άμεση και ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η OTS συμμετέχει στην κοινοπραξία στην οποία ανατέθηκε το έργο συμβάλλοντας με την εμπειρία της πολλαπλά τόσο σε τεχνολογικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο.

Η OTS, μία από τις σημαντικότερες εταιρίες παραγωγής λογισμικού στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή της στο έργο αυτό, αποδεικνύει τη δυναμική της στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή αγορά.