Περιγραφή Έργου

Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των σωφρονιστικών καταστημάτων από την ένωση των εταιρειών ΟTS – Netcompany Intrasoft

Η ένωση των εταιρειών OTS – Netcompany Intrasoft είναι ο ανάδοχος του έργου για την αναβάθμιση και συντήρηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

Πρόκειται για ένα έργο υψίστης σημασίας για την αναδιοργάνωση των ηλεκτρονικών υποδομών τους, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Τον εκσυγχρονισμό των ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών των σωφρονιστικών καταστημάτων (ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων, ψηφιακά ραντεβού, μισθοδοσία, διαχείριση στόλου οχημάτων, ψηφιακός φάκελος κρατούμενων)
  • Τη διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος με τρίτα συστήματα. Ενδεικτικά: Αστυνομία, ΟΣΔΔΥΠΠ (Α’ και Β’ Φάση), ΗΔΙΚΑ
  • Τη μετάβαση του ΟΠΣ στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος της Δημόσιας Διοίκησης (Hybrid Gcloud) της ΓΓΠΣΔΔ
  • Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης του λογισμικού υποδομής και των υποδομών