Περιγραφή Έργου

Είναι ενδεχομένως η πρώτη φορά στην Ελληνική Διοίκηση, όπου η καταγραφή ενός γεγονότος ζωής αποτυπώνεται ΑΠΑΞ σε ένα σημείο και η πληροφορία μεταφέρεται συστημικά σε τρίτους φορείς χωρίς αφενός να αμφισβητηθεί και αφετέρου χωρίς να μεσολαβήσει ο ενδιαφερόμενος Πολίτης.

Ειδικότερα, υλοποιήθηκε ξεχωριστό υποσύστημα εντός του Μητρώου Πολιτών το οποίο λειτουργεί σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια της χώρας. Μέσω αυτού εκδίδεται η Δήλωση Γέννησης στο μαιευτήριο στην οποία έχουν συμπεριληφθεί στοιχεία που αφορούν στο επίδομα Γέννησης, την ασφάλιση του τέκνου καθώς και την απόδοση ΑΜΚΑ. Βάσει της υλοποίησης δημιουργείται εκκρεμότητα γέννησης εντός του Μητρώου Πολιτών για την δημιουργία ΛΠ Γέννησης. Με την οριστικοποίηση της ΛΠ  από τον Ληξίαρχο απονέμεται ΑΜΚΑ στο νεογνό και αποστέλλονται τα λοιπά στοιχεία στην ΗΔΙΚΑ τα οποία δρομολογούνται στον ΕΦΚΑ ως προς την ασφάλιση του και στον ΟΠΕΚΑ για την αίτηση επιδόματος γέννησης.