Περιγραφή Έργου

Στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης, σε συνεργασία με το gov.gr, υλοποιήθηκε η διάθεση αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων και Πιστοποιητικών Δημοτολογίου στους Πολίτες. Τα έντυπα τα οποία διατίθενται ψηφιακά είναι τα κάτωθι:

  1. Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης, Γάμου, Συμφώνου Συμβίωσης, Θανάτου
  2. Πιστοποιητικά Γέννησης, Οικογενειακής Κατάστασης, Ιθαγένειας