Περιγραφή Έργου

Αντικείμενο του έργου “Εκλογικοί Κατάλογοι” ήταν η υλοποίηση αλλαγής στο “Μητρώο Πολιτών” όσον αφορά στη διαδικασία ένταξης νέων εκλογέων, βάσει του άρθρου 45 του Ν.4648/2019.

Οι νέες λειτουργίες – προσαρμογές στο ΟΠΣ του ΜΠ αφορούν:

  1. Ενημέρωση εκλογικών δικαιωμάτων για τους νέους εκλογείς, καθώς και για τους υπερήλικες άνω των 117 ετών.
  2. Ενημέρωση εκλογικών διαμερισμάτων νέων 17 ετών.
  3. Αρχικοί Έλεγχοι – (Εκλογικά ανενεργοί δημότες, Δημότες χωρίς ημερομηνία γέννησης, Νέοι 17 ετών χωρίς εκλογικό διαμέρισμα, Δημότες με ελλιπή προσωπικά στοιχεία, Νέοι δημότες χωρίς τρόπο κτήσης δημοτικότητας, Δημότες χωρίς έγκυρη ημερομηνία γέννησης και ένδειξης έτους).
  4. Διαδικασία δημιουργίας καταλόγου – Αλλαγή διαδικασίας ένταξης νέων εκλογέων και έλεγχοι στοιχείων.
  5. Τελικοί έλεγχοι – Έγκυροι δημότες που δεν έχουν συνδεθεί με εκλογείς, Εκλογείς που έχουν συνδεθεί με μη έγκυρους δημότες.