Μητρώο Πολιτών

//Μητρώο Πολιτών
Μητρώο Πολιτών 2015-12-09T08:55:19+00:00

Project Description

Τίτλος Έργου: Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών

Φορέας Λειτουργίας: Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αναθέτουσα Αρχή: ΚΤΠ Α.Ε.

Ανάδοχος: Ένωση ALTEC INTEGRATION A.E. – OTS A.E. – Q&R Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 5.035.000,00€

Έναρξη: 27/05/2015

Διάρκεια: 28 μήνες

Αντικείμενου του Έργου αποτελεί η ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικής Υποδομής Εθνικού Ληξιαρχείου, όπου θα τηρούνται, παρακολουθούνται και διαχειρίζονται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο οι Ληξιαρχικές Πράξεις που δηλώνονται στα κατά τόπους Ληξιαρχεία της Χώρας, καθώς και η δημιουργία Μητρώου Πολιτών που θα προκύψει από τον ενοποίηση των ληξιαρχικών στοιχείων και των στοιχείων δημοτικής κατάστασης των Πολιτών, των βάσεων δεδομένων του Εθνικού Ληξιαρχείου και Εθνικού Δημοτολογίου αντίστοιχα.

Call me back