Περιγραφή Έργου

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υποθηκοφυλακείων, της OTS, καλύπτει πλήρως τον κανονισμό λειτουργίας που διέπουν τα Υποθηκοφυλακεία. Συμπεριλαμβάνει όλα τα υποσυστήματα που αφορούν στην οικονομική διαχείριση και το σύνολο της παροχής υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους  (Δικαστικούς Επιμελητές, Συμβολαιογράφους, Δικηγόρους).

Περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:

Υποσύστημα Διαχείρισης, για την αυτόματη διαδικασία απόδοσης ενιαίου πρωτοκόλλου για έγγραφα και αιτήσεις, την αυτόματη εκτύπωση αποδείξεων είσπραξης και ευρετήρια αναζήτησης εγγράφων και αιτήσεων.

Υποσύστημα Μεταγραφών, για την αυτόματη διαδικασία απόδοσης Τόμου/Αριθμού στα έγγραφα του τμήματος και την επεξεργασία του συμβολαίου από τους χρήστες, με αυτόματη μεταφορά όλων των στοιχείων που καταχωρήθηκαν για αυτό.

Το Υποσύστημα Υποθηκών, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό ευρετήριο καταχωρημένων Υποθηκών.

Υποσύστημα Κατασχέσεων, για επεξεργασία των Σημειώσεων και εκτύπωση των απαραίτητων Βιβλίων και Πιστοποιητικών.

Υποσύστημα Αγωγών, με Δυνατότητα αναζήτησης και μεταφοράς στοιχείων που καταχωρήθηκαν από άλλα τμήματα.