Περιγραφή Έργου

Τίτλος Έργου: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης

Φορέας Λειτουργίας: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προϋπολογισμός: 10.973.450,00 €

Έναρξη: 21 Ιουλίου 2014

Διάρκεια: 15 μήνες

Αντικείμενο Έργου:

Το παρόν έργο αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη διαχείριση της ροής ποινικής και πολιτικής διαδικασίας (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών προς το κοινό και την υποβοήθηση των υποστηρικτικών λειτουργιών των δικαστηρίων. Στην Α’ Φάση, το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ θα εξυπηρετεί Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια στις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο. Στην Β’ Φάση, το έργο θα επεκταθεί στους δικαστικούς φορείς όλης της χώρας. Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο που θα φιλοξενείται σε χώρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή υπαγόμενου φορέα, το οποίο θα συνεπικουρείται από τοπικές υποδομές (π.χ. εφεδρικά συστήματα, τηλεπικοινωνιακές υποδομές) των εξυπηρετούμενων φορέων.