Περιγραφή Έργου

Η διεκπεραίωση γεγονότων αστικής κατάστασης από τους Έλληνες της διασποράς στον τόπο κατοικίας τους είναι γεγονός. Από την 1.1.2022 τα έμμισθα Προξενεία έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών συντάσσοντας απευθείας Ληξιαρχικές Πράξεις χωρίς την διαμεσολάβηση του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών. Η εταιρεία μας προχώρησε στις απαιτούμενες προσαρμογές εντός του Μητρώου Πολιτών ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση των νέων Φορέων, της χωρικής τους αρμοδιότητας και των χρηστών τους. Πλέον η σύνταξη ΛΠ κα η διάθεση αποσπασμάτων γίνεται από το ίδιο το Προξενείο σε πρώτο χρόνο για τον Έλληνα του εξωτερικού ενώ ενημερώνεται συστημικά και το αντίστοιχο Δημοτολόγιο που τον αφορά.