Περιγραφή Έργου

Ένα ακόμα ευρωπαϊκό έργο στο οποίο έχει συμμετοχή η OTS, είναι η έρευνα και υλοποίηση της πλατφόρμας SWAN. Η τελευταία, είναι μία ολοκληρωμένη σουΐτα on-line εργαλείων για την αξιολόγηση των βιομηχανικών αποβλήτων, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους.

Η πλατφόρμα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία και χρησιμοποιείται από βιομηχανίες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την Κύπρο. Σε δημοσίευση του επιστημονικού άρθρου  στο Sage Journals -Waste Management and Research, στο οποίο ο Δρ Γιώργος Αποστολόπουλος είναι co-author εκπροσωπώντας την OTS έγινε παρουσίαση της πλατφόρμας.

Στο https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0734242X21989413  μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την δημοσίευση.