Περιγραφή Έργου

H OTS θέτοντας ως στρατηγικό στόχο την αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης για τις ερευνητικές της δραστηριότητες και την εξέλιξη των νέων προϊόντων της, καθώς και την δημιουργία νέων σχέσεων συνεργασίας με Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εταιρείες, συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση δύο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια των εν λόγω  προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε τo διήμερο 04-06 Σεπτεμβρίου 2017 στο Oύλου της Φιλανδίας, η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας για το έργο “CS-AWARE

https://ots.gr/wp-content/uploads/2017/09/cs-aware-300x253.png

 – “A cybersecurity situational awareness and information sharing solution for local public administrations based on advanced big data analytics”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου  Horizon 2020. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών καθώς και ερευνητικών φορέων από εννιά Ευρωπαϊκές χώρες (Φιλανδία, Δανία, Αυστρία, Ιταλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Αγγλία, Γερμανία & Ιρλανδία), μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι της OTS.

To “CS-AWARE” έχει ορίζοντα υλοποίησης τους 36 μήνες και αντικείμενο έρευνας και μελέτης την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κατά την ανταλλαγή πληροφοριών, την ανίχνευση κυβερνο-επιθέσεων και την ανάλυση μηχανισμών αυτό-ίασης σε μικρομεσαίες πληροφοριακές υποδομές δημόσιων οργανισμών.

Το CS-AWARE θα εφαρμοστεί πιλοτικά στον Μητροπολιτικό Δήμο της Ρώμης, ο οποίος απαρτίζεται από 15 Δήμους με συνολικό αριθμό μόνιμων εργαζομένων τις 27.000 και τον Δήμο Λάρισας, με υποστηρικτικούς Δήμους αυτούς του Κιλελέρ και της Ελασσόνας. Το CS-AWARE έχει τα φόντα να αποτελέσει το εργαλείο εκείνο για τους δημόσιους φορείς, που θα αυξήσει το επίπεδο επίγνωσης  στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας, θα προσφέρει έγκαιρη αυτόματη ενημέρωση για κινδύνους ασφαλείας που πιθανώς να απειλούν τα πληροφοριακά τους συστήματα, θα συμβάλει στην αυτο-ΐαση ενός συστήματος μετά από προσβολή του και θα  ενημερώνει όλο το δίκτυο της EU που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό, για τους πιθανούς κινδύνους.