Περιγραφή Έργου

Τίτλος Έργου: IDEAL-EU –Ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο στην Ευρώπη

Ημερομηνία έναρξης: Iανουάριος 2008

Ημερομηνία λήξης: Iανουάριος 2010

Χρηματοδότηση: e-Participation 2007/1

Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε σε τρία βασικά βήματα:

  1. Με την ανάπτυξη και τη διάδοση σε τρεις περιοχές της Ευρώπης (Τοσκάνη – Ιταλία, Ποϊτου Χαρεντες- Γαλλία και Καταλονία – Ισπανία) μίας καινοτόμου Πλατφόρμας Κοινωνικής Δικτύωσης η οποία επιτρέπει τη διάδοση θεματικών πληροφοριών και την υλοποίηση ηλεκτρονικών debate (δημοσίων συζητήσεων) Αφορά πολίτες και έχει να κάνει με το ευρύτερο αντικείμενο της κλιματικής αλλαγής και την ενέργεια στην Ευρώπη.
  2. Με την οργάνωση στις 15 Νοεμβρίου 2008 μίας Ηλεκτρονικής Συνάντησης Πόλης, ταυτοχρόνως σε τρεις τοποθεσίες (Φλωρεντία, Πουατιέ & Βαρκελώνη), για να επιτρέψει σε νέους ανθρώπους να συζητήσουν και να ψηφίσουν για τα πιο κρίσιμα θέματα και τις σχετικές συστάσεις προς ευρωπαίους ρυθμιστές κανονισμών και συγκεκριμένα την Προσωρινή Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής με πρόεδρο τον MEP Guido Sacconi, στον οποίο τα αποτελέσματα δόθηκαν τρεις μέρες μετά.
  3. Θέτοντας τις βάσεις για ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συμμετεχόντων Περιοχών (http://www.demo-part.org), το οποίο βασίζεται στο επιτυχημένο αρχείο εντοπισμού εμπειριών των τριών Διοικήσεων που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο project, αλλά ανοιχτό σε μία ευρύτερη συμμετοχή των Τοπικών Αρχών οι οποίες εφαρμόζουν καλές πρακτικές ηλεκτρονικής συμμετοχής στην Ευρώπη.