Περιγραφή Έργου

Τίτλος έργου: Plug-in (ICT πλατφόρμα για τη σύνθεση και πραγματοποίηση διαλειτουργικών ηλεκτρονικών συναλλαγών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ημερομηνία έναρξης Ιούνιος 2012

Ημερομηνία λήξης: Μάιος 2015

Χρηματοδότηση: Συνεργασία (9 ΣΥΝ -72-1095)

Το PLUG-IN στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη ενός πιλοτικού προγράμματος χρήσης, το οποίο θα προσφέρει το απαραίτητο σύνολο υπηρεσιών προκειμένου να παραδίδει και να υποστηρίζει διαλειτουργικότητα στις επιχειρήσεις/χρήστες ανάμεσα σε παρόμοιους αλλά και διαφορετικούς τομείς επιχειρήσεων. Η υπηρεσία χρήσης διαλειτουργικότητας PLUG-IN θα έχει αρχικά ως κύρια κατεύθυνση τη διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρέχοντας την τεχνολογική υποδομή η οποία θα εφαρμοστεί πάνω στα υπάρχοντα συστήματά τους και θα τους διευκολύνει να ανταλλάσσουν χρήσιμες πληροφορίες με άλλους χρήστες. Αυτό θα γίνεται με χρήση της end-to-end διασύνδεσης. Η υποδομή PLUG-IN θα είναι περαιτέρω παραμετροποιήσιμη από τους χρήστες προκειμένου να τους παρέχει με συγκεκριμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με την εκάστοτε κατάσταση της επιχείρησης. Ένα πλήθος καναλιών θα χρησιμοποιείται γι αυτό το λόγο (internet, τηλέφωνο, κινητές συσκευές, ακόμα και RFID).