Περιγραφή Έργου

Τίτλος Έργου: RIFIS (Ολοκληρωμένo σύστημα Ακτινολογικής Πληροφόρησης και Πρόγνωσης)

Ημερομηνία έναρξης: 16 Οκτώβριος 2013

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιούνιος 2015

Χρηματοδότηση: Συνεργασία (11 ΣΥΝ-10-767)

Ο σκοπός αυτού του project ήταν να αναπτυχθεί ένα σύστημα διαχείρισης της ακτινολογικής πληροφορίας, το οποίο θα αποτελείται από δύο υποσυστήματα που αλληλοεπιδρούν, το Πληροφοριακό Υποσύστημα Ακτινολογικής (RIS) και το Πληροφοριακό Υποσύστημα Πρόγνωσης (FIS). Το FIS είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα στατιστικής ανάλυσης και αξιολόγησης πρόγνωσης, το οποίο αναπτύχθηκε κάτω από το RIFIS. Θα τροφοδοτείται από τη συλλογή των RIS δεδομένων και θα παράγει προγνώσεις και εκτιμήσεις οι οποίες θα βοηθούν στη λήψη αποφάσεων στα Ακτινολογικά Εργαστήρια.