Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν μέχρι σήμερα!

 Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε πως η Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών παρατείνεται ως την Μ. Πέμπτη 13/04/2017.

Οι απαντήσεις και οι προτάσεις βελτίωσης μας τροφοδοτούν με δύναμη να συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε και εξελίσσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε όλους τους χρήστες των εφαρμογών της OTS να συμμετέχουν στην έρευνα μας διότι πιστεύουμε ότι η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ μας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σας προς τους πολίτες και την κοινωνία.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελατών είναι διαθέσιμο μέσα από το Open Community Network και από το link https://vpn.ots.gr:8443/tickets/survey.jsf