Στην αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης επικεντρώθηκε το 2ο OTS Roadshow

Στην αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης επικεντρώθηκε το 2ο OTS Roadshow