Η OTS με την σουίτα YDATA προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για την διαχείριση των υδατικών πόρων. Έξυπνη υδρομέτρηση, ηλεκτρονικοί λογαριασμοί και πληρωμές, εύκολη εκπόνηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. Αποτελεί την πληρέστερη πρόταση για τους φορείς που διαχειρίζονται νερό: Δήμους και ΔΕΥΑ.

Βοηθά τους φορείς να αναβαθμίσουν τις καθημερινές τους διαδικασίες, απλοποιώντας τις και εξοικονομώντας χρόνο.

Τη σουίτα Ydata απαρτίζουν οι εφαρμογές: Billing, Ydroid, e-Services και Σχέδια Ασφάλειας Νερού.

Το YDATA Βilling αποτελεί μία σύγχρονη πλατφόρμα για την εμπορική παρακολούθηση των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στόχος: η απλοποίηση και αυτοματοποίηση των καθημερινών διαδικασιών των Φορέων διαχείρισης ύδρευσης και αποχέτευσης, με νέες λειτουργικότητες για καλύτερη εποπτεία δεδομένων.

Συνδέσεις
Περιλαμβάνει δυναμικό ευρετήριο όλων των συμβολαίων με τους καταναλωτές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με δυνατότητα διαμόρφωσης των στηλών που θα παρακολουθούνται καθώς επίσης και όλα τα βασικά στοιχεία της σύνδεσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά συμβόλαιο/σύνδεση.

Υδρόμετρα
Στο κύκλωμα των Υδρομέτρων καταγράφονται οι μετρήσεις/ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης. Χωρίζονται σε μετρήσεις που δεν έχει γίνει υπολογισμός και σε μετρήσεις με υπολογισμένη κατανάλωση.

Καταναλώσεις YDATA
Με την καταχώρηση των μετρήσεων υπολογίζονται οι καταναλώσεις για την έκδοση των λογαριασμών, με δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού έναντι καταναλώσεων, χωρίς ορισμό ειδικής  περιόδου έναντι και βάσει προηγούμενων μετρήσεων σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν μετρήσεις στην οριζόμενη περίοδο.

Λογαριασμοί-Παραστατικά
Περιλαμβάνει ευρετήριο τελευταίων λογαριασμών προσφέροντας ολοκληρωμένη εικόνα ανά σύνδεση, όπου εμφανίζονται ο τελευταίος λογαριασμός, προηγούμενες οφειλές και η κατάσταση του λογαριασμού. Παρέχεται η δυνατότητα μαζικής οριστικοποίησης των λογαριασμών για την αποστολή τους.

Διακανονισμοί
Στο κύκλωμα των Διακανονισμών παρέχεται η δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού του κοστολογίου σύμφωνα με τον αριθμό των δόσεων που επιλέχθηκαν.

Ταμείο
Παρέχεται η δυνατότητα είσπραξης λογαριασμού με barcode όπου υπολογίζονται αυτόματα το κόστος του λογαριασμού, τυχόν οφειλές και τόκοι. Στο ευρετήριο των εισπράξεων εμφανίζονται όλες οι εισπράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί είτε μέσω ΕΛΤΑ, ΔΙΑΣ, είτε μέσω της πλατφόρμας YDATA.eu 

Αναφορές
Παρακολούθηση στατιστικών δεδομένων για την καλύτερη λήψη αποφάσεων. Δυνατότητα παρακολούθησης εισπραξιμότητας και σύγκρισης ετών με προβολή δεδομένων ανά μήνα/ημέρα. Παραγωγή δυναμικών αναφορών ανάλογα με τις ανάγκες του Φορέα.

Τηλεμετρία δικτύου ύδρευσης
Με στόχο την αυτοματοποίηση της διαδικασίας καταμέτρησης της κατανάλωσης, τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών, την αυτόματη ανίχνευση παράνομης χρήσης και την παρακολούθηση της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, παρέχεται η δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα αυτόματης μέτρησης της κατανάλωσης (AMR- Automatic Meter Reading).

Με τη χρήση έξυπνων υδρομέτρων και τη διασύνδεσή τους είτε με το YDATA billing είτε με το YDATA.eu απλοποιείται η διαχείριση των δεδομένων κατανάλωσης, επιτρέποντας την λήψη των δεδομένων απευθείας από τους καταναλωτές. Επιτυγχάνεται μείωση των σφαλμάτων τιμολόγησης, ενώ οι καταναλωτές γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωσή τους και λαμβάνουν ενδείξεις για τυχόν διαρροές.

Το YDATA.eu είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης καταναλωτών, μέσω του οποίου οι πολίτες έχουν άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς ύδρευσης με δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής. Μπορούν ακόμη, να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά, να καταχωρίσουν την ένδειξη του μετρητή νερού, να δηλώσουν βλάβη και να ενημερώνονται έγκαιρα για διακοπές  υδροδότησης.

Πληροφορίες κατανάλωσης
Για κάθε παροχή οι καταναλωτές μπορούν να βλέπουν το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού τους, καθώς επίσης και την καταμετρηθείσα κατανάλωση σε κυβικά μέτρα για τις πέντε τελευταίες περιόδους καταμέτρησης.

Ηλεκτρονικοί λογαριασμοί
Οι καταναλωτές λαμβάνουν τον λογαριασμό ύδρευσης με email αμέσως μόλις εκδοθεί. Επιπλέον, έχουν πρόσβαση στο ιστορικό των λογαριασμών, με αναλυτική προβολή των στοιχείων κάθε λογαριασμού, δυνατότητα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (σε αρχείο pdf) και εκτύπωσης.

Ηλεκτρονικές πληρωμές
Οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν το λογαριασμό τους μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της συνεργαζόμενης τράπεζας, με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας οποιασδήποτε τράπεζας. Η διαδικασία είναι γρήγορη, εύκολη και απόλυτα ασφαλής.

Καταχώρηση Ένδειξης Μετρητή Νερού
Δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να συμμετέχουν οι ίδιοι στην καταμέτρηση της κατανάλωσής τους. Έτσι, μπορούν να καταχωρήσουν την ένδειξη του μετρητή τους στην  προκαθορισμένη περίοδο κατανάλωσης και να επισυνάψουν φωτογραφία στην οποία φαίνεται η ένδειξη και ο αριθμός του μετρητή ως αποδεικτικό της μέτρησης, προκειμένου να εκδοθεί εκκαθαριστικός λογαριασμός.

Αιτήσεις πολιτών
Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υποθέσεων κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, παρέχεται η δυνατότητα για την ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση αιτήσεων με επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή και αυτοματοποιημένη ενημέρωση (μέσω email) του πολίτη για την εξέλιξη της αίτησής του.

Δήλωση βλάβης
Οι καταναλωτές μπορούν να δηλώνουν περιστατικά που αφορούν προβλήματα στην υδροδότηση τους (διακοπή νερού, διαρροή νερού, χαμηλή πίεση νερού κλπ.).

Ειδοποιήσεις
Για την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών για ζητήματα όπως επικείμενη διακοπή υδροδότησης, ύπαρξη ληξιπρόθεσμης οφειλής, αυξημένη κατανάλωση, λήξη κοινωνικού τιμολογίου κτλ., παρέχεται η δυνατότητα αποστολής σύντομων ενημερωτικών μηνυμάτων. Τα μηνύματα αποστέλλονται στους πολίτες με τη μορφή ειδοποιήσεων (notification) μέσα από το σύστημα, αλλά και μέσω email.

Η εφαρμογή Ydroid αυτοματοποιεί τη διαδικασία λήψης των ενδείξεων από τα υδρόμετρα και είναι πλήρως συμβατή με φορητές συσκευές, έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες με λειτουργικό σύστημα Android. Συγχρονίζεται αυτόματα με την εφαρμογή YDATA billing για τη μαζική μεταφορά των ενδείξεων κατανάλωσης.

ΥδρομέτρησηYDATA
Με το Ydroid παρέχεται στους καταμετρητές η δυνατότητα καταχώρησης των ενδείξεων των υδρομέτρων, η καταγραφή της κατάστασής τους, η προβολή των ανενεργών υδρομέτρων, καθώς και η καταγραφή τυχόν σχολίων. Παρουσιάζεται ιστορικό προηγούμενων μετρήσεων.

Διαδρομές
Παρέχεται η δυνατότητα φόρτωσης των στοιχείων των διαδρομών από την εφαρμογή της «Ύδρευσης», με στόχο την καλύτερη πλοήγηση των καταμετρητών. Οι καταμετρητές μπορούν ακόμη να αποθηκεύσουν στίγμα GPS.

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα για τη διαρκή παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού στην αλυσίδα διανομής του. Διαθέτει φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας, με δυνατότητα εποπτείας και ελέγχου όλου του φάσματος παραγωγής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διανομής νερού στον καταναλωτή, εξασφαλίζοντας την πιστή εφαρμογή του Σχεδίου Ασφαλείας Νερού σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Περιγραφή Συστήματος Παραγωγής και Διανομής 

-Πηγές υδροληψίας – Χάρτες – Γεωλογική αναγνώριση
-Σύστηματα Επεξεργασίας – Απολύμανσης
-Σύστημα Διανομής (Δεξαμενές, Αντλιοστάσια, Δίκτυο)

Προσδιορισμός Κινδύνων και Απειλών

-Προσδιορισμός κινδύνων (Βιολογικοί, Χημικοί, Φυσικοί,  Ραδιενεργοί)
-Προσδιορισμός επικίνδυνων γεγονότων
-Αξιολόγηση επικίνδυνων περιστατικών

Προσδιορισμός Μέτρων Ελέγχου – Αντιμετώπισης

-Προσδιορισμός διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση  εμφάνισης κινδύνων
-Τεκμηρίωση των δράσεων για τον περιορισμό των κινδύνων

Παρακολούθηση

-Προσδιορισμός παραμέτρων παρακολούθησης
-Καθορισμός λειτουργικών ορίων
-Κατάρτιση σχεδίου παρακολούθησης

Διοικητικές – Διαχειριστικές Διαδικασίες

-Προσδιορισμός διορθωτικών δράσεων για την αντιμετώπιση περιστατικών
-Προσδιορισμός δράσεων έκτακτης ανάγκης (φυσικές καταστροφές, έκτακτα περιστατικά υγειονομικού χαρακτήρα)

Προγράμματα υποστήριξης

-Αποτύπωση δραστηριοτήτων (εκπαίδευση προσωπικού, πρόγραμμα συντήρησης, επάρκεια αρχειοθέτησης, προδιαγραφές – ποιότητα υλικών)

Τεκμηρίωση

-Υλικό τεκμηρίωσης για την ανασκόπηση της επάρκειας του Σχεδίου

Επιβεβαίωση – Επικύρωση – Βελτίωση

Μέτρηση αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Ανασκόπηση μέτρων ελέγχου, μικροβιολογικών και χημικών δοκιμών

Δείτε το video

Κατεβάστε το φυλλάδιο σε pdf

Δείτε περισσότερα για τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού εδώ: https://watersafetyplans.eu/