Τηρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας, αλλά οι πληρωμές συνεχίζονται κανονικά!

Η OTS παραχωρεί δωρεάν για 6 μήνες το κύκλωμα ηλεκτρονικών πληρωμών SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ), μέσα από την Οικονομική Διαχείριση.

Πρόκειται για το κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο σχετικά με την ανταλλαγή αρχείων και με σκοπό την εκτέλεση πληρωμών. Το λογισμικό της OTS δίνει τη δυνατότητα αποστολής καταστάσεων πληρωμής σύμφωνα με το πρότυπο, για την αυτόματη πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων (ομαδικές πληρωμές – εντολές μεταφοράς).

Εκτός από το πλεονέκτημα της απουσίας φυσικής παρουσίας, που κρίνεται πλέον απαραίτητο, ο Οργανισμός οφελείται επίσης ως προς τα παρακάτω:

  • Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος
  • Άμεση και γρήγορη πληρωμή δικαιούχων
  • Διαχείριση καταστάσεων πληρωμών ανά τραπεζικό λογαριασμό
  • Εύκολη εξαγωγή αρχείου αποστολής

Εάν ενδιαφέρεστε για την προσφορά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: sales@ots.gr ή 2310 590100