Έξυπνα Υδρόμετρα 

Με τα έξυπνα υδρόμετρα και τις πρωτοπόρες εφαρμογές της OTS YDATA billing και YDATA.eu :

  • Ο Φορέας λαμβάνει τα δεδομένα κατανάλωσης απευθείας από τους καταναλωτές
  • Η διαχείριση των δεδομένων κατανάλωσης αυτοματοποιείται και απλοποιείται (Δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα αυτόματης μέτρησης της κατανάλωσης (AMR- Automatic Meter Reading)
  • Τα σφάλματα τιμολόγησης μειώνονται
  • Οι καταναλωτές γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωσή τους και λαμβάνουν ενδείξεις για τυχόν διαρροές

 

Έξυπνη τεχνολογία για έναν καλύτερο κόσμο

Δείτε την ολοκληρωμένη λύση της OTS για τη διαχείριση υδάτων εδώ