Το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Έξυπνες Πόλεις είναι, πλέον, γεγονός. Οι ελληνικοί Δήμοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα από τριάντα οκτώ (38) δράσεις, εκείνες που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες τους.

Το ζητούμενο, στην παρούσα φάση, είναι η ορθή εκμετάλλευση της μεγάλης αυτής χρηματοδοτικής ευκαιρίας, καθώς ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε τέτοιου ύψους χρηματοδότηση που να αφορά στην ψηφιακή μετάβαση των ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Η πρόταση της OTS

Η OTS προσφέρει εκείνα τα ψηφιακά εργαλεία που αποτελούν εχέγγυο τόσο για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και την απρόσκοπτη και  αποτελεσματικότερη λειτουργία των Οργανισμών, προσεγγίζοντας τις δράσεις των Έξυπνων Πόλεων με τη λογική του εκσυγχρονισμού.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της OTS για την ψηφιακή αναβάθμιση ενός Οργανισμού, περιλαμβάνει:

 • Αύξηση της παραγωγικότητας των Υπηρεσιών, με εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών τους συστημάτων, με την αξιοποίηση σύγχρονων υποδομών Cloud, με ασφάλεια και πιστοποιήσεις που εξασφαλίζουν τόσο την επιχειρησιακή συνέχεια όσο και την προστασία των πληροφοριών και των δεδομένων.
 • Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση των πολιτών, παρέχοντας όλες τις υπηρεσίες και τα έγγραφα που μπορούν να ψηφιοποιηθούν.
 • Συμμετοχική Διακυβέρνηση, παρέχοντας την απαιτούμενη, εκ του νόμου, πληροφόρηση για τον προϋπολογισμό, την πορεία εκτέλεσής του, τις αποφάσεις των οργάνων και όλα τα δεδομένα που χαρακτηρίζονται ως ανοικτά. Ταυτόχρονα, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση του Οργανισμού με δημοψηφίσματα, δημοσκοπήσεις, διαβουλεύσεις κι έρευνες.

Στην OTS πιστεύουμε, ακράδαντα, πως η έξυπνη πόλη μπορεί να υπάρξει, μόνον εάν προηγηθεί η σύσταση ενός «ευφυούς» Δήμου.

Γι’ αυτόν τον λόγο προσφέρουμε στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών ολοκληρωμένες smart λύσεις. Ενδεικτικά:

 • Open1|ParkAlot: ΟΠΣ Διαχείρισης Έξυπνης Στάθμευσης
 • Open1|Fleet: Διαχείριση Στόλου Οχημάτων & Οργάνωση Γραφείου Κίνησης
 • Open1|EasyPay: Ηλεκτρονικές Πληρωμές Βεβαιωμένων Οφειλών
 • Open1|MunicipalPolice: Διαχείριση Δημοτικής Αστυνομίας
 • Open1|Desicions: Σύστημα Διαβουλεύσεων & Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων
 • Open1|Rentals: Σύστημα Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου & Κοινόχρηστων χώρων
 • Open1|Marketplace: Διαχείριση Λαϊκών Αγορών
 • Open1|Booking, Open1|Members: Διαχείριση κλειστών & ανοιχτών χώρων Άθλησης, Διαχείριση μελών

 

Επικοινωνήστε στο τηλ. 2310 590100 ή στο sales@ots.gr, για να «χτίσουμε» μαζί μία Έξυπνη Πόλη…από τα θεμέλιά της!

Δείτε τα προϊόντα Open1 της OTS εδώ