Το υποσύστημα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης της OTS, είναι ένα ισχυρό υποσύστημα που παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε φορέα να εκτελεί όλες τις εργασίες στο MyData της ΑΑΔΕ.

Το υποσύστημα:

  • Παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης και ελέγχου της διαδικασίας που απαιτείται για τη  διαβίβαση παραστατικών
  • Εκτελεί τη διαβίβαση συνόψεων και χαρακτηρισμών εσόδων και εξόδων
  • Προσφέρει δυνατότητα είτε δυναμικού χαρακτηρισμού των Εσόδων και των Εξόδων, είτε χαρακτηρισμού των παραστατικών διακριτά
  •  Αντλεί τις συνόψεις των δαπανών από τρίτους εκδότες και τις αντιστοιχεί με εγγραφές του προγράμματος Οικονομικής Διαχείρισης OTS
  • Λαμβάνει πλήρες ιστορικό παραστατικών, χαρακτηρισμών και ακυρώσεων που έχει υποβάλει ο φορέας
  • Λαμβάνει και αποθηκεύει τα τιμολόγια άλλων εκδοτών και επισημαίνει τυχόν διαφοροποιήσεις
  • Παρέχει διαρκή συμμόρφωση με τις νέες προδιαγραφές της ΑΑΔΕ.

Διαβάσετε εδώ για την Οικονομική Διαχείριση της OTS