2ο Βραβείο «Καλύτερης Νέας Ιδέας» στον Δήμο Γλυφάδας, στον Ετήσιο Διαγωνισμό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2022, με υλοποίησή της στις λύσεις της OTS Open1|Protocol και Open1|Process

 

Η Διεύθυνση Πληροφορικής, Μελετών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Γλυφάδας έλαβε το 2ο βραβείο στον Ετήσιο Διαγωνισμό Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2022 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την πρόταση «Αμφίδρομη από Άκρο σε Άκρο (End-To-End) Υλοποίηση Διαδικασιών». Η διάκριση αφορά στην κατηγορία «Καλύτερη Νέα Ιδέα» στον τομέα της Δημόσια Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης και Δικαιοσύνης.

Σκοπός του εγχειρήματος είναι η καταγραφή όλων των διαδικασιών που λειτουργούν στις Διευθύνσεις του Δήμου, η ενσωμάτωσή τους και η καθημερινή εκτέλεσή τους μέσα από το σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Υποθέσεων. Για την υλοποίηση αξιοποιήθηκαν οι λύσεις της OTS, Open1|Protocol και Open1|Process.

Με την πρόταση αυτή επιτυγχάνεται η πλήρως ηλεκτρονική διεκπεραίωση των εργασιών του Δήμου, χωρίς την χρήση χαρτιού και με την χρήση ψηφιακών υπογραφών. Πρόκειται για ένα καινοτόμο, λειτουργικό και χρήσιμο εργαλείο στη δημιουργία επιχειρησιακών διαδικασιών & υποθέσεων (BPM). Αποσκοπεί αφενός στον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Δήμου μέσω αυτοματοποιημένων ενεργειών (RPA) και αφετέρου στο να αποτελέσει βέλτιστη πρακτική (best practice) για τους υπόλοιπους Δήμους ή άλλους δημόσιους φορείς.

Τα οφέλη που απορρέουν από την υλοποίηση της πρότασης αυτής και που θα προκύψουν επιπλέον από την ευρύτερη εφαρμογή της εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, στα εξής:

  1. Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών/δημοτών και επιχειρήσεων, μέσω της εξωστρέφειας των διαδικασιών και της αυτόματης δρομολόγησης τους.
  2. Αύξηση της παραγωγικότητας των στελεχών που εργάζονται στον Δήμο.
  3. Βελτίωση της διοικητικής πληροφόρησης των στελεχών του Δήμου.
  4. Χρήση των μοντέλων των διαδικασιών για λόγους εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και ελέγχου.
  5. Εντοπισμός σημείων που χρήζουν βελτίωση μέσω της ιστορικότητας και των δεδομένων εκτέλεσης διαδικασιών.

Τα βραβεία απονεμηθήκαν την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθυντής Πληροφορικής, Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Γλυφάδας, Νίκος Παπαδόπουλος.

Ο θεσμός των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Digital Gov Awards) διοργανώνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ως σκοπό έχει την απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης σε φορείς του δημόσιου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα, αποτελεσματικές, καινοτόμες και πρωτοπόρες εφαρμογές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος στη χώρα.

Tους νικητές των βραβείων μπορείτε να βρείτε εδώ

Περισσότερα για το Open1|Process μπορείτε να βρείτε εδώ

Περισσότερα για το Open1|Protocol μπορείτε να βρείτε εδώ

Ζητήστε μία παρουσίαση των εφαρμογών της OTS Open1|Protocol & Open1|Process: sales@ots.gr & 2310 590100