Το Open1|Fleet αποτελεί τη λύση της OTS για ένα οργανωμένο γραφείο κίνησης κάθε οργανισμού, επιχείρισης ή μεταφορικής εταιρείας που διαχειρίζεται έναν στόλο οχημάτων. Πρόκειται για μια νέα web εφαρμογή της OTS που έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο των υπευθύνων των Γραφείων Κίνησης για την αποτελεσματική και ευκολότερη διαχείριση του στόλου.

Από σήμερα μπορείτε να βρείτε στο App Store και στο Play Store το mobile app της εφαρμογής. Με το Fleet Mobile, ο οδηγός μπορεί να έχει ηλεκτρονικά το δελτίο κίνησης του οχήματος που οδηγεί! Παράλληλα, πετυχαίνουμε αυτοματοποίηση και άμεση ενημέρωση του γραφείου κίνησης για την πορεία των οχημάτων.

Επιπλέον, με το Fleet Mobile ο οδηγός:

  • Έχει τη δυνατότητα να εισάγει τα καύσιμα που έβαλε στο όχημα, τη στιγμή που βρίσκεται στο πρατήριο
  • Με την ολοκλήρωση του δρομολογίου του, μπορεί να κλείσει το δελτίο ηλεκτρονικά. Συμπληρώνει τα χιλιόμετρα και την ώρα άφιξης ηλεκτρονικά και το δελτίο είναι έτοιμο να κλείσει!
  • Μπορεί να προσθέτει οποιαδήποτε σημείωση-παρατήρηση επιθυμεί, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του

Η δουλειά του υπαλλήλου στο γραφείο κίνησης γίνεται ακόμη πιο εύκολη. Μέσα από μία οθόνη ελέγχου, βλέπει τα δεδομένα που εισήγαγαν οι οδηγοί και διεκπεραιώνει μαζικά τα ανοιχτά δελτία της εφαρμογής.

Μόνο με ένα smartphone, όλες αυτές οι δυνατότητες βρίσκονται στα χέρια σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ 2310 590 100

Ε sales@ots.gr