Πρόκειται για ένα εργαλείο διαχείρισης και εποπτείας του συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού και Μισθοδοσίας του Οργανισμού, που παρέχει πρόσβαση σε ενέργειες και δεδομένα σε προκαθορισμένες ομάδες χρηστών.

Στόχο έχει την παροχή άμεσης πληροφόρησης και  διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών και της διοίκησης του Φορέα, με πλήρη αξιοποίηση των Backoffice συστημάτων του.

Η δικτυακή υπηρεσία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

Προβολή Στοιχείων Εργαζομένου που αντλούνται από το σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού και συγκεκριμένα από τον Ατομικό φάκελο του εργαζομένου σε ηλεκτρονική μορφή (υπηρεσιακές-μισθολογικές μεταβολές, στοιχεία εκπαίδευσης, κλπ.).

-Παρέχει εικόνα των δικαιούμενων, ληφθέντων και υπολοίπων αδειών (και σε μορφή ημερολογίου).

-Δυνατότητα εμφάνισης της Απόδειξης Πληρωμής Μισθωτών από την εφαρμογή της Μισθοδοσίας.

 

Υποβολή Αιτήσεων Εργαζομένου που μπορεί ν’ αφορούν:

-Χορήγηση Άδειας (επισύναψη δικαιολογητικών)

-Έκδοση Πιστοποιητικού ή Βεβαίωσης

-Αιτήσεις για το σύνολο των αναγκών του οργανισμού

-Εργαλείο διαχείρισης και εποπτείας του συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού και

-Μισθοδοσίας του Οργανισμού

-Επέκταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Φορέα.

Επίσης παρέχει πρόσβαση σε ενέργειες και δεδομένα σε προκαθορισμένες ομάδες χρηστών.

 

Ενημέρωση Διοίκησης/προϊσταμένων με αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν σε θέματα, τόσο αδειών υφισταμένων, όσο και ωρομέτρησης (προβολή και σε μορφή ημερολογίου).

Επιπρόσθετα η πορεία των αιτήσεων του εργαζομένου μπορεί να περάσει απ’ όλες τις διαδικασίες έγκρισης ή απόρριψης τους, από τους εμπλεκόμενους υπευθύνους και τμήματα, παρέχοντας τους άμεση πρόσβαση μέσω του συστήματος αλλά και πλήρη

ενημέρωση τους για κάθε φάση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 

Κύρια Χαρακτηριστικά της εφαρμογής

*Διασύνδεση με το σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Μισθοδοσία & Διαχ. Προσωπικού OTS)

*Άντληση δεδομένων από βάσεις δεδομένων ORACLE, SQL Server, MySQL, κλπ.

*Διαλειτουργικότητα μεταξύ της βάσης δεδομένων του Οργανισμού και του διαδικτυακού του τόπου, εφόσον είναι επιθυμητό

*Άντληση Δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

*Ισχυρό σύστημα ελέγχου πρόσβασης που προκαθορίζεται κατά την αρχική εγκατάσταση σε συνεργασία με τον διαχειριστή του συστήματος

*Πλήρης αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων του Οργανισμού, με ομαλή λειτουργία των υποσυστημάτων που βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα.

*Έξυπνα σχεδιασμένες οθόνες με ομοιόμορφη χρήση των πλήκτρων και των εικονιδίων και κατεύθυνση των χρηστών (Δυνατότητα χρήσης μέσω κινητών τηλεφώνων, προβολή και σε μορφή ημερολογίου)

  • Ενημέρωση Διοίκησης/προϊσταμένων με αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν σε θέματα, τόσο αδειών υφισταμένων, όσο και ωρομέτρησης (προβολή και σε μορφή ημερολογίου).

Επιπρόσθετα η πορεία των αιτήσεων του εργαζομένου μπορεί να περάσει απ’ όλες τις διαδικασίες έγκρισης ή απόρριψης τους, από τους εμπλεκόμενους υπευθύνους και τμήματα, παρέχοντας τους άμεση πρόσβαση μέσω του συστήματος αλλά και πλήρη

ενημέρωση τους για κάθε φάση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή στο sales@ots.gr ή στο 2310 590100

 

Κατεβάστε το έντυπο εδώ