Συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από την έναρξη της ψηφιακής δήλωσης γέννησης στο μαιευτήριο. Η OTS, υλοποίησε ξεχωριστό υποσύστημα εντός του Μητρώου Πολιτών το οποίο λειτουργεί σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια της χώρας. Δόθηκε έτσι τέλος στην πολύωρες αναμονές σε πολλούς και διαφορετικούς φορείς όπου έπρεπε ο γονιός να δηλώσει την γέννηση του παιδιού του.

Μέσω αυτού του υποσυστήματος, εκδίδεται η Δήλωση Γέννησης στο μαιευτήριο στην οποία έχουν συμπεριληφθεί στοιχεία που αφορούν στο επίδομα Γέννησης, την ασφάλιση του τέκνου καθώς και την απόδοση ΑΜΚΑ σε αυτό. Βάσει της υλοποίησης δημιουργείται εκκρεμότητα γέννησης εντός του Μητρώου Πολιτών, για την δημιουργία Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης. Με την οριστικοποίηση της ΛΠ  από τον Ληξίαρχο, απονέμεται ΑΜΚΑ στο νεογνό και αποστέλλονται τα λοιπά στοιχεία στην ΗΔΙΚΑ τα οποία δρομολογούνται στον ΕΦΚΑ ως προς την ασφάλιση του και στον ΟΠΕΚΑ για την αίτηση επιδόματος γέννησης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, από τον Φεβρουάριο του 2020, το 85,05% των δηλώσεων γέννησης, το 87,95% των αποδόσεων ΑΜΚΑ στα νεογνά, το 83,45% των εγγραφών νεογνών στον ΕΦΚΑ και το 58,84% των αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος, πραγματοποιήθηκαν ψηφιακά στο μαιευτήριο.