Ο Σεπτέμβριος έχει καθιερωθεί ως ο Μήνας Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών από την Ελληνική Ένωση προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, που πραγματοποιείται το τρίτο Σάββατο του μήνα.

 

Προκειμένου να αφήσουν ένα θετικό στίγμα στην κοινωνία, οι εγαζόμενοι της OTS συνέβαλαν, εθελοντικά, στον καθαρισμό και στην ανακύκλωση των απορριμμάτων στην παράλια της Μηχανιώνας, στη Θεσσαλονίκη.

 

Οι εθελοντές της OTS μαζί, με τις οικογένειες τους, αφού εξοπλίστηκαν με γάντια και σακούλες, προχώρησαν στον καθαρισμό της ακτής και, έπειτα, συγκεντρώθηκαν στο Σπιτάκι του Φύλακα της Αλυκής για μία συζήτηση με τους εθελοντές του Save Your Hood σχετικά με τη δράση αυτή.

 

Το  Save Your Hood είναι ένας οργανισμός που ενδυναμώνει πρωτοβουλίες, δίνει τα μέσα στους πολίτες να ενεργούν, ενώ, παράλληλα, τους παρέχει ένα κοινό έδαφος που όλοι μπορούν να εκφράσουν και να ενδυναμώσουν ο ένας τον άλλον για πιο υγιείς γειτονιές.

 

Η διατήρηση των καθαρών ακτών δεν αφορά μόνον εμάς, αλλά και τις επόμενες γενιές που θα συνεχίσουν να έρχονται.