Εσείς μας το ζητήσατε, εμείς το πραγματοποιούμε.

Στο 14ο OTS forum, στις 10-12 Νοεμβρίου, στην Αλεξανδρούπολη, σε ειδική ενότητα, θα παρουσιαστούν Ευρήματα Κατασταλτικού Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου σε Ο.Τ.Α. & Ν.Π.

Η θεματική “Ευρήματα Κατασταλτικού Ελέγχου” θα περιέχει μεταξύ άλλων, εισηγήσεις για τον Προϋπολογισμό των Φορέων, τις Αναμορφώσεις, το Μητρώο Δεσμεύσεων, τη Διαχείριση Αποθήκης, τη Μισθοδοσία και τις Συμβάσεις.

Θα συμπεριληφθούν επίσης  θέματα εσόδων (τέλη ανταποδοτικά, κοινόχρηστων χώρων, διαφήμισης, παρεπιδημούντων, πρόστιμα, ΤΑΠ) αλλά και θέματα μισθωμάτων και ρυθμίσεις οφειλών.

Τέλος η agenda θα περιλαμβάνει θέματα νομοθεσίας για πάγια, απογραφές, αποσβέσεις και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Στόχος του OTS Forum, είναι, όπως και κάθε χρόνο, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και  η ενημέρωση των αρμόδιων για επίκαιρα θέματα, τόσο αναφορικά με τις διαδικασίες που τους απασχολούν, όσο και με τις τρέχουσες νομοθεσίες.

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι το τέλος Μαΐου, για να επωφεληθείτε από την προνομιακή τιμή συμμετοχής του Early Bird.

Για το κόστος συμμετοχής ενημερωθείτε εδώ

Δηλώστε συμμετοχή εδώ