Η cosmoONE, εταιρία του Ομίλου ΟΤΕ, στηρίζει την πρωτοβουλία της Πολιτείας #DigitalSolidarityGR παρέχοντας σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς που πρέπει να λειτουργούν κάτω από συνθήκες κρίσης και σε περιβάλλον αυξημένου κινδύνου, τη δυνατότητα ασφαλούς υποστήριξης της επιχειρησιακής τους συνέχειας σε θέματα και διαδικασίες που αφορούν τις Προμήθειές τους.

Η εφαρμογή παρέχεται για χρήση σε κάθε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο και σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους & Περιφέρειες) και στους αντίστοιχους προμηθευτές τους χωρίς χρέωση.

Τα συστήματα της cosmoOne διασυνδέονται με αυτά της OTS, κάτι που κάνει ιδιαίτερα εύκολη τη διαλειτουργία μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, εάν μετά το πέρας του δωρεάν τριμήνου υπάρχει η διάθεση να συνεχιστεί η συγκεκριμένη παροχή, μπορεί να γίνει και μέσω της σύμβασης της OTS.

Μέσω της εφαρμογής sourceONE, τα αρμόδια στελέχη Νοσοκομείων και ΟΤΑ μπορούν εύκολα, γρήγορα, με απόλυτη ασφάλεια, και χωρίς καμία ανάγκη φυσικής παρουσίας (φάκελοι προσφορών, επιτροπές, αποσφραγίσεις, κλπ.) να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες των διαγωνισμών τους για προμήθειες αγαθών, έργων και υπηρεσιών.

Η πλατφόρμα ήδη χρησιμοποιείται από Νοσοκομεία www.b2bhealth.gr και εταιρείες του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, έχει εγγεγραμμένους πάνω από 5.000 προμηθευτές με περίπου 600 από τον χώρο της Υγείας.