Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέθεσε στην OTS  τη δημιουργία διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων πολιτών και επιχειρήσεων.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη  δυνατότητα  υποβολής αιτημάτων, ενημέρωσης της εξέλιξης της υπόθεσής τους και παραλαβής  εγγράφων.

Η επικοινωνία μεταξύ πολίτη και Περιφέρειας θα γίνει εύκολη, γρήγορη  και θα είναι πλέον αμφίδρομη ανοίγοντας το δρόμο για την ταχύτερη διευθέτηση των υποθέσεων.

Ο πολίτης θα απαλλαγεί από την ανάγκη να διεκπεραιώνει δια ζώσης πολλές από τις υποθέσεις του,

γεγονός το οποίο έχει αποκτήσει πλέον μεγάλη σημασία για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Θα έχει επίσης τη δυνατότητα να ενημερώνετε μέσω e-mail για την επιτυχή υποβολή αίτησης, θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του και ενημέρωση για την ολοκλήρωση του αιτήματος. Τέλος, θα λαμβάνει ηλεκτρονικά το έγγραφο (βεβαίωση ή πιστοποιητικό).

Θα έχει επίσης τη δυνατότητα ενημερώσεων για τα στάδια επεξεργασίας του αιτήματος.

 

Περισσότερα στο 2310 590100 ή στο sales@ots.gr