Η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε παραγωγικά την πλήρη διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διασύνδεσης της Οικονομικής Διαχείρισης της OTS με τη διαδικτυακή υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η OTS παρέχει στους Φορείς όλα όσα χρειάζονται -τεχνολογικά και γνωσιακά- ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του εθνικού νομοθετικού πλαισίου, το οποίο εναρμονίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση αφορά όλα τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται για κάθε κατηγορία δαπάνης των αναθετουσών αρχών.

Μάθετε περισσότερα στο ots.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας στο T: 2310 590100 ή μέσω E – mail: sales@ots.gr