Η αξία του νερού, του πολύτιμου αυτού αγαθού, είναι αυτονόητη, αφού με το νερό συνδέεται η ζωή, ενώ χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Η αυτονόητη, ωστόσο, αυτή θεώρηση δεν μπορεί να αρκεσθεί στη βασική αυτή παραδοχή. Γιατί η αξία του νερού είναι πολυδιάστατη και έχει περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική διάσταση. Κι ενώ έχει μια διαχρονικότητα αναμφισβήτητη στο ιστορικό γίγνεσθαι, εξελίσσεται ταυτόχρονα, ανάλογα με την εξέλιξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών. Για παράδειγμα, αν πριν από λίγα χρόνια κυριαρχούσε η αξία του νερού ως έννοια που συνδέεται με την ορθή του τιμολόγηση, σήμερα στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου έχει τοποθετηθεί με τρόπο εμφατικό η αξία του νερού ως δημόσιου αγαθού. Χωρίς αυτό, φυσικά, να σημαίνει ότι η ανάκτηση του κόστους του δεν συμβάλλει στην αποδοτική του διαχείριση και την προστασία των υδατικών πόρων. Η αξία αυτή του νερού ως δημόσιου αγαθού έχει συνδεθεί με τη δημόσια και δημοτική διαχείρισή του γιατί μόνο αυτή αποδείχθηκε από τη διεθνή μακρόχρονη εμπειρία ότι συνδέεται αποτελεσματικά με τη βιώσιμη προστασία του νερού ως δημόσιου αγαθού. Μόνο αυτή εξασφαλίζει καθαρό και υγιεινό νερό για όλους και δεν «αφήνει κανέναν πίσω» σύμφωνα και με τον Στόχο 6 των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η αξία του νερού συνδέεται βεβαίως και με την επάρκεια και την ποιότητά του. Κι ενώ η επάρκεια του νερού συνδέεται με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων, η ποιότητα του νερού συνδέεται άμεσα με τη δημόσια υγεία. “Το νερό είναι ζωή, αλλά η ποιότητα του νερού είναι υγεία“, όπως έχει πει και η Καθηγήτρια Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Michigan, και Διακεκριμένο μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Νερού (International Water Association) Joan Rose.

Η νέα Eυρωπαϊκή Οδηγία για το πόσιμο νερό αποτελεί σημαντική θεσμική εξέλιξη στον τομέα της διαχείρισης του νερού. Κι αυτό γιατί με την ολιστική προσέγγιση που υιοθετεί αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο σύγχρονο, αλλά κυρίως ανθρωποκεντρικό. Κι αυτό διότι δεν αρκείται στην επικαιροποίηση των ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού, αλλά ενσωματώνει τις εξελίξεις που απορρέουν όχι μόνο από την επιστήμη, αλλά και την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών ήταν αυτή που ενεργοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε πιέζοντας τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ώστε η νέα Οδηγία για το πόσιμο νερό να εμπεριέχει διαφάνεια, να δίνει έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών για σημαντικά ζητήματα που αφορούν στο νερό όπως η τιμολόγησή του και οι διαρροές, και να διασφαλίζει την πρόσβαση σε καθαρό και υγιεινό νερό σε όλους τους πολίτες ακόμα και σε πληθυσμιακές ομάδες ευάλωτες και περιθωριοποιημένες. Η νέα Οδηγία, λοιπόν, δίνει έμφαση στην αξία του νερού όπως αυτή εξελίχθηκε μέχρι σήμερα συνδέοντάς την ταυτόχρονα με τη δημόσια υγεία και την προστασία της.

‘Ολγα Κοτσελίδου, Νομικός-Γενική Δ/ντρια Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)