Μετάβαση στο Cloud; Φυσικά!

Οι νέες συνθήκες εργασίας που έχουν πλέον γίνει καθημερινότητα για την πλειονότητα των φορέων και των επιχειρήσεων είναι γεγονός. Ευέλικτες δομές που δίνουν τη δυνατότητα για απομακρυσμένη εργασία είναι στην υπηρεσία των οργανισμών.

Πρόσβαση σε αρχεία, από οποιοδήποτε σημείο, χωρίς καθυστερήσεις και με απόλυτη ασφάλεια.

Δεν είναι απλά μια βελτιωμένη κατάσταση εργασίας αλλά μία εδραιωμένη πια ανάγκη.

Η OTS προσφέρει τη δυνατότητα μετάβασης στο cloud, ώστε οι επιχειρήσεις και οι φορείς να μπορέσουν να συνεχίσουν την λειτουργία τους, χωρίς κανένα πρόβλημα, σε οποιαδήποτε συνθήκη προκύψει.

Οι διαδικασίες γίνονται πιο ευέλικτες, καθώς δεν απαιτείται φυσικός χώρος για την διεκπεραίωσή τους και μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.

Η δαπανηρή συντήρηση του εξοπλισμού μειώνεται δραματικά, κάτι που βοηθά τους φορείς να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες, προκειμένου να επιταχύνουν τις διαδικασίες και να βοηθήσουν τους εργαζομένους να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά, γρήγορα και εύκολα.

Με την καθοδήγηση των στελεχών της OTS, οι επιχειρήσεις και οι φορείς έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν στην σταδιακή μετάβαση στο cloud, με μια ομαλή μετάβαση των διαδικασιών τους σε περιβάλλον «νέφους» (cloud) και να επωφεληθούν από τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει αυτή η νέα τεχνολογία.

Έχετε απορίες; Θα χαρούμε να τις λύσουμε!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ 2310590100

Ε sales@ots.gr