Η ΔΕΥΑ Τρικάλων προχώρησε σε εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών της συστημάτων και πρόσφατα έθεσε σε λειτουργία  τα παρακάτω συστήματα της OTS:

-Οικονομική Διαχείριση,

-Ανάρτηση Δημοσιεύσεων στη Διαύγεια,

-Web Πρωτόκολλο,

-Process – Παρακολούθηση Εγγράφων και Διαδικασιών και το Σύστημα Διαχείρισης Οργανογράμματος.

Στην Οικονομική Διαχείριση χρησιμοποιούνται τα υποσυστήματα της Αποθήκης, των Συμβάσεων και των Αιτημάτων Δαπανών. Δουλεύοντας σε συνεργασία με το Φορέα και με σκοπό να βοηθηθούν οι χρήστες των προγραμμάτων της OTS, δόθηκαν λύσεις στην παρακολούθηση του Προϋπολογισμού, των Πρωτογεννών Αιτημάτων, στη διαχείριση των δαπανών και στη σύνδεση του Λογιστηρίου με την Αποθήκη.

Επιπλέον, αυτοματοποιήθηκε η διαδικασία ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ελαχιστοποιήθηκε ο χρόνος ανάρτησης μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής, κάτι που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για κάθε Φορέα. Επίσης, η Οικονομική Υπηρεσία λειτουργεί πλέον σε ένα αποκλειστικά διπλογραφικό περιβάλλον με ισχυρές δικλείδες ασφαλείας.

Τέλος, πολλά εκτυπωτικά έντυπα που μέχρι τώρα δημιουργούνταν χειροκίνητα ενσωματώθηκαν στην Οικονομική Διαχείριση και εξάγονται αυτόματα. Αυτό οδήγησε στην εξοικονόμηση χρόνου και στην αποφυγή λαθών.
Στην OTS επιθυμούμε να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.